Reštauračná časť

Je denne otvorená a víta svojich hostí v pokojnej atmosfére. Cez týždeň ponúkame cez obed predpripravené denné menu štyroch druhov, usporidavame raz za čas spoločenské podujatia, oslavy narodenín, výročia alebo len skvelé posedenie.